بهار آمد بهار آمد

بهار آمد بهار آمد

30

بهار آمد بهار آمد

بهاری از سر کوی نثار آمد

بهار آمد بهار آمد

که فصل گل به کار آمد

بهار آمد بهار آمد

خمار غنچه سار آمد

بهار آمد بهار آمد

یه اسب بی سوار آمد

بهار آمد بهار آمد

یواشک بلبل بیدار آمد

بهار آمد بهار آمد

شمیمی از دیار آمد

بهار آمد بهار آمد

شکوفه از چنار آمد

بهار آمد بهار آمد

زمین چون و کنار آمد

بهار آمد بهار آمد

ثمر با خال یار آمد

بهار آمد بهار آمد

قمر با میگسار آمد

بهار آمد بهار آمد

طنین مطرب و ساز تزار آمد

بهار آمد بهار آمد

صدای جابر و جبر نگار آمد

۵ امتیاز بدید!

بازدیدها: ۴۵

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.