محمد تقی معینیان: نتیجه گیری (قسمت چهارم)مخالفت با طرح تجزیه استان اصفهان

الف) مخالفت با طرح تجزیه استان
متاسفانه انحصار طلبی ، تمرکز گرایی ، غرورهای کاذب ، تنگ نظری ها ، و بروکراسی شدید اداری مسئولین استان اصفهان طی چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، شرایطی را در مدیریت سیاسی و اجرایی استان به وجود آورده است که از یک طرف ، مسئولین و مردم کلیه شهرستان های تابعه استان را دلسرد ، خسته و شدیداً بی انگیزه کرده است و همه مترصد فرصت هستند که به نحوی سفره خود را از سفره اصفهانی ها جدا کننده و از طرفی دیگر شرایط مدیریت ضعیف در سطح کلان کشور و استان ، فرصتی طلایی برای عرض اندام تجزیه طلبان استان فراهم آورده است و در کنار این اختلافات داخلی استان ، تحریکات شیطانی استان های رقیب هم جهت تجزیه استان اصفهان و کاهش قدرت سیاسی ، اقتصادی و مدیریت اصفهان و اصفهانی ها در مدیریت کلان کشور بی تاثیر نبوده و نمی باشد.
با انتصاب آقای دکتر رضائی ، استاندارد محجوب ، مردمی و بی ادعای استان ، فرصت طلبان شرایط را برای تجزیه طلبی استان مناسب دیده اند و کوس تجزیه طلبی و از هم گسیختگی استان پهناور و استراتژیک اصفهان را به صدا در آورده اند.
حال چه باید کرد؟ به نظر حقیر فعلا مسئولین بخش میمه باید به دور از اختلافات ایجاد شده ، فقط به فکر استفاده حداکثری از شرایط به وجود آمده به نفع ارتقاء بخش میمه به شهرستان و یافتن راه های اصولی رشد و توسعه بخش میمه باشند و در حد توان با طرح تجزیه استان مخالفت کنند و در پی یافتن راهکارهای اصولی برای کاهش تمرکرگرائی ، کاهش بروکراسی اداری ، حذف نیروهای فرصت طلب در مدیریت کلان استان به ویژه درمرکزسیاسی استان باشند و با انتقال دیدگاه های خود به مسئولین عالی رتبه استان به ویژه استاندارد محترم ، وی را در پیشبرد اهداف کلان مدیریتی و سیاسی استان یاری نمایند.
ب) در صورت تجزیه استان چه باید کرد
در صورتی که تجزیه طلبان موفق به تجزیه استان شوند ، در این شرایط وانفسا ما ساکنین میمه چه باید بکنیم؟ باید به سمت کدام استان متمایل شویم؟ استان اصفهان شمالی یا استان اصفهان جنوبی؟
حقیر مدت ۴ سال به عنوان رئیس اداره محیط زیست کاشان در این شهر ساکن و با مردم و مسئولین شهر کاشان حشر و نشر داشتم . مدت ۱۱ سال نیز در اداره کل محیط زیست اصفهان مشغول خدمت بودم و مدت بیش از ۳۰ سال است که ساکن شهر اصفهان هستم و در این مدت با مردم و مسئولین استان و شهر اصفهان حشر و نشر دارم.
حقیر اکثر قریب به اتفاق مردم و مسئولین شهر کاشان را افرادی متدین ، سرزنده و شاداب ، سخت کوش ، مهربان و خوش مشرب ، افتاده و سر به زیر ، فروتن ، بخشنده و با گذشت ، دارای زبانی گرم و صمیمی ، آینده نگر ، اهل تعامل و گذشت ، دارای روحیه شدید تعاون و همکاری ، صلح دوست و آشتی خو ، مهمان نواز ، دارای احساس شدید امنیت و اطمینان به آینده ، در دوستی ثابت قدم ، در برابر گرفتاری ها و مشکلات صبور ، نوع دوست و خیرخواه یافته ام اما در کمال تاسف باید عرض کنم اکثر قریب به اتفاق اصفهانی ها به ویژه مسئولین و کارکنان ادارات و دوایر دولتی ، شرکت های بخش خصوصی ، تجار و کسبه و غیره را دقیقاً دارای ویژگی های فردی و اجتماعی برعکس کاشانی ها یافته ام. (مردمانی افراط گرا ، دارای زبانی گزنده و توأم با زخم زبان ، دارای غرور بی جا و دارای دیدگاه های تحقیرآمیز نسبت به ساکنین شهرستان ها و روستاهای تابعه ، سهل انگار ، تنگ نظر ، بی گذشت ، مغرور و متکبر ، تندخو ، گستاخ ، کارشکن و در مدیریت شدیداً تمرکز گرا و تمامیت خواه و حامی شدید بروکراسی اداری ، آن هم متمرکز در مرکز استان (شهر اصفهان) بی توجه به مشکلات و دردهای نهان و پنهان ساکنین شهرستان های تابعه و در یک کلام (ورپچی) یافته ام.
متاسفانه همین ویژگی های فردی و دیدگاه های اجتماعی و مدیریتی در مرکز استان باعث گردیده که طی بیش از چهار دهه مدیریت کلان استان شدیداً به سمت تمرکز گرایی ، خودبزرگ بینی ، خود محوری و بروکراسی اداری و سرگردانی مدیریتی در مرکز استان و شهرستان های تابعه پیش برود و توسعه متوازن مرکز استان ( شهر اصفهان) با شهرستان های تابعه ، به ویژه ، شهرهای کوچک و دور دست را شدیداً تحت تاثیر قرار دهد. (۱)
خوشبختانه دلایل واشتراکات زیادی وجود دارد که برتری کاشانی ها نسبت به اصفهانی هار ا برای پیوند بخش میمه با کاشانی ها پیشنهاد می دهد. از جمله اشتراکات فرهنگی ، قومی ، جغرافیایی ، بخش میمه با شهر کاشان در سطح وسیع و گسترده ای وجود دارد . طبیعت یکسان بخش میمه و شهرستان کاشان ، سبب همگونی معیشت و زندگی مردم این مناطق شده و بهم پیوستگی های خانوادگی نیز اشتراکات و تعلقات مردم این خطه از ایران اسلامی را افزایش داده است در حال حاضر بین اهالی شهر کاشان و توابع با شهر میمه و توابع اشتراکات قومی و خانوادگی فراوانی وجود دارد. در صورت الحاق بخش میمه به استان اصفهان شمالی و ایجاد شهرستان میمه ، برنامه ریزی های کاری برای مسئولان در این شهرستان تازه تاسیس که نیاز شدید به حمایت های مالی و سیاسی مسئولین عالی رتبه دارد. سهل تر و روند توسعه منطقه میمه با روحیه ای که حقیر از نوع دوستی ، خیرخواهی و تعامل و همکاری مسئولین و مردم شریف کاشان سراغ دارم ، شدت خواهد گرفت.
باید توجه داشت که بخش محروم میمه نیازمند مکملی قوی برای پیشرفت و توسعه است که با دیدگاه های تنگ نظرانه و تمامیت خواه مسئولین استان اصفهان ، این هدف یقیناً تحقق نخواهد یافت. با الحاق بخش میمه به استان اصفهان شمالی ، رقابتی سازنده بین شهرستان های استان جدید التاسیس به وجود خواهد آمد که نقشی مهم در توسعه این استان و توابع آن خواهد داشت ، با ویژگی های شخصیتی ، اجتماعی ، فرهنگی و کنش های رفتاری که از کاشانی ها سراغ داریم ، نیروی انسانی تحصیل کرده توانمند بخش میمه با مدیریت خود می توانند نقش مهمی در توسعه استان جدید و شهرستان میمه در آینده داشته باشند و شرایط به نحوی پیش رود که تحصیل کردگان میمه ای بتوانند تا سطح عالی ترین مقامات دولتی استان (حتی استاندار) پیش روند.
سوابق تاریخی شهر و بخش میمه حکایت از آن دارد که رشد و توسعه بخش و شهر میمه ( حتی ارتقاء روستای میمه به شهر، و روستای میمه و توابع به بخش) در زمانی رخ داده که منطقه میمه تابع شهر کاشان بوده و ارتقاء روستای میمه به شهر و بخش و تاسیس اکثر ادارات و نهادهای دولتی شهر میمه ، نتیجه تعامل و همکاری ،نوع دوستی و دیدگاه های خیرخواهانه مسئولین کاشانی نسبت به شهر میمه بوده است.
(روستای میمه و توابع در سال ۱۳۱۶ به بخش، و شهر میمه در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۳۵ هجری شمسی از روستا به شهر تبدیل شده و در سال ۱۳۳۶ بخش میمه از شهر کاشان جدا و به شهر اصفهان پیوسته است). متاسفانه ازسال ۱۳۳۶تاکنون مدت ۶۳سال است که بخش میمه از شهرستان کاشان منفک و به شهر اصفهان پیوسته است. در این مدت جزء عقب گرد و رکود و رشد جمعیت منفی به واسطه بی کاری و مهاجرت اهالی ، کاهش و روکود شدید سرمایه گذاری ، وابستگی اداری و مدیریتی به شهر تازه تاسیس شاهین شهر و شهر اصفهان ، بیکاری شدید ، رکود اقتصادی ، سرگردانی مدیریتی ، افزایش اعتیاد ، رشد روزافزون فقر و تنگدستی ساکنین ، بی حرمتی و تحقیر شهروندان توسط مسئولین استان و تبدیل منطقه( آباد ، فعال و پویای میمه) به منطقه ای محروم و توسعه نیافته در کل استان ، نتیجه دیگری حاصل نگردیده است. رجوع به اسناد و سوابق تاریخی سند گویایی است بر تظلم استان اصفهان طی حدود ۶ دهه به بخش فلک زده میمه ، ( در یک کلام باید گفت رشد و توسعه بخش میمه در کنار استان اصفهان ، آرزویی عبث و دست نیافتنی است) اگر ساکنین بخش میمه خواهان رشد و توسعه متوازن در کلیه امور هستند. با الحاق به استان اصفهان شمالی و انتزاع از استان اصفهان فعلی و شهرستان تازه تاسیس شاهین شهر ، این انتظارات محقق خواهد شد واِلا اگر ۶ دهه دیگر هم سرنوشت رشد و پیشرفت این بخش به مسئولین استان اصفهان سپرده شود ، جز نکبت ، فقر ، تنگدستی ، افزایش محدودیت ها و رشد روزافزون فقر ، بیکاری ، و انواع و اقسام مشکلات و دردهای لاعلاج سیاسی ، مدیریتی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و مذهبی چیز دیگری عاید ساکنین بخش نخواهد شد. به قول دوستی شوخ طبع ( پیشرفت و رشد و توسعه در کنار اصفهانی های خسیس ، تنگ نظر و خناس ، بیشتر به جوک شبیه است تا واقعیت!!)
تنها نگرانی در پیوستن بخش میمه به استان اصفهان شمالی ، بعد مسافت و وضعیت نامناسب راه های دسترسی اهالی بخش میمه به مرکز استان (شهر کاشان ) است که این نگرانی هم با ارتقاء بخش میمه به فرمانداری یا فرمانداری ویژه و کاهش تصدی گری و تمرکز گرایی و بروکراسی اداری با برون سپاری اختیارات اداری به ادارت و نهادهای دولتی به شهرستان های تابعه استان ، می توان این نگرانی را تا حد زیادی مرتفع نمود.حقیرمطمئن هستم که این معضل هم باتدبیروهمکاری مسئولین کاشان مرتفع خواهد شدوجای هیچ نگرانی نیست
زیر نویس (۱)درشهر اصفهان با اعتبارات استان پلی بطول ۵کیلومتر وعرض ۴۰ متر بصورت اتوبان احداث می شود اما برای ایجاد یک سوراخ در زیر جاده کمربندی شهر میمه که تاکنون جان چند شهروند میمه مظلوم را گرفته اعتبار نیست.

محمد تقی معینیان

۰ لایک کنید!

بازدیدها: ۲۳

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.