محمد تقی معینیان ؛جایگاه بخش میمه در طرح تشکیل استان اصفهان شمالی(قسمت سوم)

جایگاه بخش میمه در طرح تشکیل استان اصفهان شمالی(قسمت سوم)
از زمان جدائی شهرستان قم از استان تهران و ارتقاء این شهرستان به استان، طرح جدائی شهرستان کاشان از استان اصفهان و ارتقاء این شهرستان به استانی مستقل، یکی از آرزوهای دست¬نیافتنی مسئولین و مردم شهر کاشان شده است و هر وقت این موضوع به نوعی مطرح شده است مخالفان وموافقان با قدرت هرچه تمام¬تر روبروی هم به صف¬کشی و وزن¬کشی پرداخته¬اند.
براساس اطلاعات و اخبار منتشره در مطبوعات و شبکه¬های مجازی در اسفند ماه سال گذشته طرح تفکیک استان اصفهان به دو استان پس از تأیید مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی با ۴۶ امضاء نمایندگان، جهت بررسی و تصویب به هیئت رئیسه مجلس ارائه و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال جاری به تصویب کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس رسیده تا در صحن علنی مجلس به رأی گذارده شود. با توجه به شرایط حاکم بر مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم به دلایل متعددی احتمال تصویب طرح در صحن علنی مجلس دور از ذهن و انتظار نیست.
اما بخش میمه در این طرح
متأسفانه در طرح ارائه شده توسط نماینده محترم شهرستان کاشان، بخش میمه دیده نشده و در محدوده طرح مذکور مد نظرقرار نگرفته است. اما تلاش¬ها و پیگیری¬های درخور تقدیر نماینده محترم، امام جمعه محترم، شورای محترم شهر میمه به¬ویژه شبکه¬های مجازی از جمله سایت وزین صبح میمه در اطلاع¬رسانی و پوشش خبری به موقع، باعث گردیده که از یک طرف نماینده و مسئولین محترم شهرستان کاشان را متوجه اشتباه استراتژی خود در مد نظر قرار ندادن بخش میمه در طرح استان اصفهان شمالی نماید و از طرف دیگر مسئولین استان اصفهان را هم متوجه موقعیت جغرافیائی و ژئوپولیتیکی بخش میمه در مدخل ورودی استان اصفهان نماید و جدا شدن این بخش را ثلمه¬ای غیرقابل جبران برای استان اصفهان می¬دانند و هر یک در تلاش¬اند (یکی برای الحاق بخش میمه به استان مدنظر خود و دیگری برای جلوگیری از جداشدن بخش میمه از استان مدنظر)، این اختلافات و درگیری¬ها بهترین شرایط و موقعیت زمانی را برای امتیازگیری و زیاده¬خواهی مسئولین بخش میمه فراهم آورده است. حال مسئولین بخش میمه چگونه باید از این موقعیت نهایت بهره¬برداری را داشته باشند.
در اولین گام باید ستاد مردمی توسعه¬بخش میمه با عضویت صاحب¬نظران و دلسوزان بخش اعلام موجودیت کند و اهداف خود را روی این موضوع متمرکز کند.باید سریعاً طرح ارتقاء بخش میمه به شهرستان به همراه پیش¬شرط¬ها آماده گردد.
از یک طرف اگر مسئولین بلندپایه استان خواهان عدم جدائی بخش میمه از استان هستند باید متعهد گردند که دست از سنگ¬اندازی و کارشکنی جهت ارتقاء بخش به فرمانداری بردارند و متعهد گردند در کوتاه¬ترین زمان ممکن اقدامات لازم و قانونی جهت ارتقاء بخش را فراهم کنند.
از طرف دیگر نماینده محترم و مسئولین محترم کاشان هم اگر خواهان الحاق بخش میمه به طرح استان مدنظر خود هستند باید متعهد گردند که در کوتاه¬ترین زمان ممکن ارتقاء بخش میمه به شهرستان و فرمانداری آن هم فرمانداری ویژه (حتی در صورت نداشتن شرایط لازم) را مورد بررسی و مدنظر قرار دهند.
باید مسئولین توجه داشته باشند، ساکنین بخش میمه مشابه ساکنین سایر نقاط کشور انتظار رشد و توسعه منطقه، کاهش کمبودها و محدودیت¬های اقتصادی، کاهش بیکاری و رونق کسب و کار، افزایش امکانات رفاهی و خدماتی و بهداشتی، آرامش و امنیت پایدار شغلی، رونق اقتصادی متوازن در سطح استان را دارند و درصدداند از شرایط بحرانی و مسائل و مشکلات و محدودیت-های فراوان و گسترده اقتصادی، سیاسی و مدیریتی، فرهنگی، آموزشی، خدماتی، رفاهی و بهداشتی رهائی یابند. اگر قرار باشد آینده مبهم این بخش کما فی السابق در کلیه امور مدیریتی واداری مثل شرایط فعلی در مرکز استان متمرکز گردد و انحصارطلبی¬ها و زیاده¬خواهی¬ها در مرکز استان ادامه یابد، برای ساکنین بخش میمه انفکاک از استان فعلی و الحاق به استان جدید هیچ منفتی نخواهد داشت و به قول معروف قوز مشکلات مردم این بخش برداشته که نخواهد شد بلکه قوزی هم بر آن¬ها اضافه خواهد شد و محدودیت¬ها و مشکلات جدید قوز بالا قوز خواهد شد.
هم مسئولین و هم مردم بخش باید عقلانیت و حکمت را در رابطه با این موضوع به کار گیرند و با کنار هم گذاشتن پازل محاسن و معایب این اقدام در کنار هم، تصمیمی مناسب بگیرند. با کنار هم قرار دادن پازل¬های جداسازی بخش میمه از اصفهان جنوبی با توجه به بعد مسافت استان اصفهان شمالی (شهر کاشان) با میمه نسبت به استان اصفهان جنوبی (شهر اصفهان) در صورتی طرحی برای رشد و توسعه بخش میمه کارساز و نتیجه¬بخش خواهد بود که باعث ارتقاء بخش به فرمانداری آن¬ هم فرمانداری ویژه گردد.
این نقطه را باید مد نظر قرار داد که اگر قرار است ادارات و ارگان¬های دولتی و مدیریت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و کلیه تصمیمات اداری و مدیریتی شهرستان آینده میمه، مشابه حال حاضر در مرکز استان و ادارات کل متمرکز (در مرکز استان باشند) نه بلکه قدمی برای سهولت و تسهیل در امور مردم بخش میمه برداشته نشده بلکه بعد مسافت و وضعیت توپوگرافی مسیر دسترسی اهالی بخش به شهر کاشان خود معضلی بزرگ و گره¬ای بر گره¬های باز نشدنی مردم خواهد بود.
پس تفکیک بخش میمه از استان اصفهان مرکزی و الحاق آن به استان اصفهان شمالی در صورتی گره¬گشا و کارساز خواهد بود و روند رشد و توسعه بخش میمه را مضاعف خواهد کرد که بخش میمه به فرمانداری، آنهم فرمانداری ویژه با استقلال اداری کامل تبدیل شود.
باید به این نکته توجه کرد که سمت فرماندار در فرمانداری ویژه معاون استاندار است که می¬تواند درکلیه جلسات معاونین استاندار حضور داشته و اختیارات خاصی نیز از سوی استاندار به وی تفویض شود هم¬چنین کلیه ادارات و نهادهای دولتی شهرستان ویژه به معاون مدیر کل با اختیارات تام ارتقا خواهند یافت. قاعدتاً با اختیارات فوق، اگر تلاش شود فرمانداری ویژه به بخش میمه اعطا گردد. مردم این شهرستان بدون نیاز به حضور در صفوف مراجعه¬کنندگان ادارات کل در مرکز استان به راحتی می¬توانند مشکلات خود را در مرکز شهرستان رفع کنند و برای شهرستان ویژه واحدهای اداری مستقل از مرکز استان مستقر نمایند.
آن¬چه مسلم است در برخی موارد جدائی و استقلال بخش میمه از اصفهان مرکزی و شهرستان شاهین¬شهر موجب پیش¬رفت می¬شود کما اینکه در بحث جدائی شهرستان دولت¬آباد از شهرستان برخوار و میمه، شهرستان دولت آباد از لحاظ زیرساخت¬ها پیشرفت¬های چشمگیری داشته است و امروزه همسطح شهرستان اصفهان به مردم خدمات¬رسانی می¬کند. اما آنچه در حال حاضر مهم است این نکته است که باید ماجرا احداث استان شمالی توسط پیشنهاددهندگان (به¬ویژه نماینده محترم کاشان) به صورت شفاف و تفصیلی در اختیار عموم مردم استان به ویژه هشت شهرستانی که قرار است از استان اصفهان مرکزی جدا و به اصفهان شمالی بپیوندد قرار گیرد تا زمینه¬ای شود برای اظهار نظر مردم، تا مردم نسبت به فواید و مزایا و مضرات این طرح با استدلال و اطلاعات کافی اظهارنظر و تصمیم¬گیری نمایند. بعضی از صاحب نظران همشهری عقیده دارند. حل مشکلات بخش میمه بدون پیوستن به استان اصفهان شمالی در همین استان اصفهان فعلی هم محقق می¬شود و فرصت جدائی برای همیشه وجود دارد. باید در جواب این عزیزان گفت متأسفانه در سالهای اخیر برخی بی¬مهری¬ها توسط مسئولین استان نسبت به شهرستان¬های استان باعث شده است کمتر اعتمادی به مرکز استان وجود داشته باشند.
چند سال پیش با یکی از مسئولان استان در مورد ارتقاء بخش میمه به شهرستان صحبتی داشتم. متأسفانه حرف¬ها و کلماتی از دهان ایشان در این رابطه جاری می¬شد که هیچ عقل سلیم و ذهن سالمی این کلمات را از یک اصفهانی نمی تواند بپذیرد . وی می گفت: که اگر بخش میمه به شهرستان تبدیل شود به این معنی نیست که بودجه¬های آن افزایش می¬یابد بلکه توزیع بودجه براساس آمایش¬های سرزمینی و جمعیتی در سطح استان صورت می پذیرد. حال بخش میمه چه بخش باشد چه فرمانداری بودجه آن تغییر نمی¬کند و بودجه فرمانداری¬ها، بخشداری¬ها و دهیاری¬ها همگی براساس میزان جمعیت تخصیص و توزیع می¬یابد. آیا واقعاً در استان اصفهان در مراحل اجرائی، اعتبارات دولتی اینگونه توزیع می¬شود. سالیان سال است که اَحدی از مسئولین بخش میمه خبری از ارزهای خارجی و اعتبارات ویژه دولتی تخصیص داده شده به بخش میمه کوچک¬ترین اطلاعی ندارند و معلوم نیست این اعتبارات در کجا هزینه می¬شود. متأسفانه مسئولین بخش (به¬ویژه بخشدار محترم) حتی از وجود چنین اعتباراتی روحشان هم خبر ندارد. ادامه دارد……

۱ امتیاز بدید!

بازدیدها: ۲۳۸

مطالب مرتبط

۵ دیدگاه‌

 1. دهقان .معینیان.مقصودی.دهقان .واحدی .کریمیان .اسفندی . اسماعیلی گفت:

  شماها تصمیم گیرنده نیستید این مردم بخش هستند که باید تصمیم بگیرند از منطقه تا مرگز کاشان سه ساعت طول می کشد .با الافی تقریبا یک روز زمان بر است یعنی یک ساعت. کار در مرکز یک روز وقت کشی دارد در صورتی که از منطقه تا مرکز شهر اصفهان یک ساعت هم نیست پس آقای معینیان در شهر خودمان کسی شمارا تحویل نمی گیرد به سایت ها شهر وزوان مطلب می گذارید آدم های ساده گیر آورده ای

 2. ناشناس گفت:

  شما فکر می کنید میمه چقدر جمعیت دارد ؟با برادر و خواهران افاغنه ۵۰۰۰نفر .با این اوضاع خجالت نمی کشید اظهار نظر و در سرنوشت مردم منطقه تصمیم گیری می کنید تازه میمه مرکز بخش هم هست لااقل کمی به مردم منطقه احترام قایل شودید لطفا برای مردم منطقه با حالت زیاده خواهی از خود تصمیم نگیرید.

 3. داود راحم گفت:

  اقای معینیان :بابت این مطالب نظر بدهید
  اختلافات فرهنگیان با شهرهای وزوان و میمه

  آرزوهایی که به گور سپرده شد و یا به گور سپرده خواهد شد

  خیلی از دوستان این سوال برایشان پیش خواهد آمد که منظور من حقیر چیست؟بنده انتظار دارم این سوال را فرهنگیان که در واقع دلسوزان منطقه هستند این سوال را بپرسند. بیشتر فرهنگیان شهر همسایه که اکثرا بیش از نیمی از خدمت معلمی را در شهر وزوان گذراندن وخیلی از شهروندان ما را به دلیلی شاگردی در خدمت این قشر می شناسند و افتخار آن را بنده نیز به عنوان شاگردی داشتم حتی تعدای از آنها ۸۰درصد خدمت مقدس معلمی را در وزوان گذراندن.واما منظور بنده از جمله آغازین چه بود؟ ده سال بعلت اشتباه بزرگ فرهنگیان دلسوز منطقه با منطقه برخوار گذارندین به جرم اختلاف فرهنگیان شهر همسایه با شهر وزوان ولذا برخواری ها برایشان عزیز بودند .آنها از اختلاف و وسعت منطقه ما سوءاستفاده کرده کمرپیشرفت را محکم بستند وبعنوان شهرستان مستقل شدند .حاصل این دهه آغاز مهاجرت جمعیت وکمبود امکانات افت صنعتی و کشاورزی حاصل زحمات فرهنگیان دلسوزی بود که تیشه را به ریشه زده و به جای تعلیم و تربیت نمونه ای از فرزندانی که در حال حاضر در تهران ودیگراستانها ی کشور و خارج از کشور در حال خدمت هستند وبه جای این که در شهر ودیار خود خدمت کنند به علت این اختلافات جزیی از منطقه به دور هستند این فرهنگیانی عامل اختلاف دو شهر بودن درقیامت چه جوابی خواهند داشت؟ جزاین که عمرخودشان را دراین راه تلف کردند .خودشان را در منطقه سبک کردند وفرزندانشان را با دست خودشان از منطقه بیرون راندن. ۲-باز طبق معمول دهه دوم را با شاهین شهر شروع کردیم .ورودی شاهین شهر سه بار جمع شد و باز ساختن ولی ما نتوانستیم یک پروژه کوچک و ساده در یکی از روستاهایمان اجرا کنیم در این دهه رشد مهاجرت در شهرهای وزوان و میمه به اوج رسید به حدی سیل مهاجرت مردم منطقه مان در شاهین شهر ازدیاد پیداکرد و جالب این که مردم وزوان و میمه در شاهین شهر با هم همسایه هستند .از شنبه تا پنجشنبه در شاهین شهر واز بعدظهر پنجشنبه و جمعه در وزوان و میمه افتخار دیدن را دارند .گام اشتباه دوم را فرهنگیان دلسوز شهر همسایه با ادغام شاهین شهر وآنها از گزینه اختلاف و وسعت منطقه بهرمند می شوند امتیاز می گیرند ولی ما متاسفانه اسیر این قشر به اصطلاح دلسوز و تحصیلکرده منطقه هستیم .مگر چه قدر عمر می کنید؟آیا فکر می کنید تخم ابدی این دنیایید؟چرا دامن به اختلافات می زنید ؟ شما خودتان می دانید که وزوان در مرکز منطقه است از وزوان نا ازان یک کیلومتر فاصله نداریم .ونداده وخسروآبادوسعدآباد و قاسم آّبادچسبیده به وزوان و حتی نسبت به لایبید -حسن رباط -چغاده و مراوند خیلی نسبت به شما نزدیکتریم .شما رباط ترک را فراری دادید به سمت دلیجان وموته را هم در حال فراری به سمت گلپایگان ,فقط وفقط یک زیادآباددارید .پس آنقدر بدخولق وناحق قضاوت نکنید ۵۰درصد امتیاز کلمه بخش متعلق به وزوان است که متاسفانه مسولان شهر وزوان نسبت به آن بی تفاوت هستند . درپایان امید است مسولان دو شهر وزوان ومیمه که اکثرا فرهنگی واز قشر زحمتکش ودلسوز منطقه هستند به خود بیایند و با دور از اختلاف با ادغام نام دو شهر بهترین وزیباترین دستاوردهای افتخار معلمی واستادانه خود را تقدیم این مردم شهیدپرور و ایثارگر ببخشند قبل از این که غریبه ای بخواهد آن را به حکم بگذارد چرا که دو شهر وزوان و میمه جدا از هم تا این ساعت جایگاهی نداشته و نخواهد داشت .ولذا عمر زود می گذرد پس چه بهتر تا در کنار هم هستیم پیشرفت و توسعه منطقه خود را ببینیم و لذت خوشحالی مردممان جشن بگیریم چراکه دنیا مزرعه آخرت است.

 4. کریمیان _ مقصودی گفت:

  شتر درخواب بیند پنبه دانه. گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه شهر میمه با جمعیت افاغنه ۵۰۰۰نفر ادارات هم به ادارات کل تبدیل می شوند از بی کاری سکته نکنی اقای معینیان

 5. به گل نشسته حسین گفت:

  ارتقاء روستای میمه را به استان میمه به فرموده آقای. معینیان گرامی می داریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.