قرائت قرآن

قرائت قرآن

مرد بیسوادی قرآن میخواند ولی معنی قرآن را نمی فهمید. روزی پسرش از او پرسید: چه فایده ای دارد قرآن میخوانی، بدون اینکه معنی آن را بفهمی؟
پدر گفت: پسرم سبدی بگیر و از آب دریا پرکن و برایم بیاور
پسر گفت: غیر ممکن است که آب در سبد باقی بماند
پدر گفت: امتحان کن پسرم
پسر سبدی که در آن زغال می گذاشتند گرفت و به طرف دریا رفت. سبد را زیر آب زد و به سرعت به طرف پدرش دوید ولی همه آبها از سبد ریخت و هیچ آبی در سبد باقی نماند
پس به پدرش گفت که هیچ فایده ای ندارد
پدرش گفت: دوباره امتحان کن پسرم
پسر دوباره امتحان کرد ولی موفق نشد که آب را برای پدر بیاورد
برای بار سوم و چهارم هم امتحان کرد تا اینکه خسته شد و به پدرش گفت که غیر ممکن است
پدر با لبخند به پسرش گفت: سبد قبلا چطور بود؟
پسرک متوجه شد سبد که از باقیمانده های زغال، کثیف و سیاه بود، الان کاملاً پاک و تمیز شده است
پدر گفت: این حداقل کاری است که قرآن برای قلبت انجام می دهد

دنیا و کارهای آن، قلبت را از سیاهی ها و کثافت ها پرمی کند، خواندن قرآن همچون دریا سینه ات را پاک می کند،حتی اگر معنی آنرا ندانی .

۰ لایک کنید!

بازدیدها: ۵۵

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.