حسین سمیع: (حب الوطن من الایمان ) شهر وزوان ،دورنمایی امید بخش.

حسین سمیع: (حب الوطن من الایمان ) شهر وزوان ،دورنمایی امید بخش.

شهر وزوان ودورنمایی امید بخش. بی تردید تمامی وزوانیهای عزیز ساکن در شهر و غیر ساکن که در اقصا نقاط کشور زندگی می کنند، دل وجان در گرو شهر ودیار خود، وزوان ، داشته ودارند. هرچند جبر روزگار برخی از آنان را از دامن مام خود جدا کرده وبه دیار دیگری روانه نموده ولی هرگز نتوانسته رشته مهر وعلاقه آنان را نسبت به زاد بوم خود بگسلد .
دغدغه مندی این عزیزان را نسبت به زاد گاه شان ، می توان از لابلای اظهارات .٬انتقادات ٬پیشنهادات وتصاویر ارسالی وغیره بوضوح دریافت وبه آنان حق داد که اینگونه هیجانات واحساسات خود را بروز وظهور دهند. توجه به موطن وزادگاه در هر کیش وآیینی ممدوح ومورد ستایش قرار داشته وخواهد داشت.چه بسیار شنیده ایم که به نقل معصوم بیان گردیده که (حب الوطن من الایمان )وطن دوستی نه عقلا نه عرفا ونه شرعا نه تنها نفی نگردیده بلکه بر آن تاکید وابرام نیز شده است وآن را از نشانه های ایمان بر شمرده اند .با این مقدمه به بیان این واقعیت میپردازیم که علاقه مندان به پیشرفت وآبادانی شهر وزوان در هر مکانی که بوده وهستند و هر سلیقه ومشی اعتقادی که دارند، انسانهایی شریف ،مورد احترام ،قدرشناس وفهیمی هستند که زمان ومکان نتوانسته آنان را از هویت وشخصیت واقعی خود دور سازد.همین دغدغه مندیها که حتی در قالب یک انتقاد نیز بیان میگردد خود مبین عشق وعلاقه قلبی آنان بوده وخواهد بود ونباید آن را تعبیر به دیگر موضوعات نمود .هرچند که باید مراتب عشق وهمراهی خود را در قالبهای عمیق تر واساسی تری نسبت به زادگاه خود به ثبوت برسانند. ما در اینجا ضمن تشکر وتقدیر خالصانه از تمامی بر وبچه های صمیمی وعلامند به توسعه شهر وزوان که در برهه هایی به میدان آمده وبا اقداماتی از قبیل برپایی نمایشگاهها وکمک های مالی ومعنوی ، دین خود را ادا نموده اند، خاطر نشان می نماییم که اگر عزم واراده همگانی در میان باشد وهر کس به اندازه توانی که از جنبه های مختلف دارا میباشد ،احساس وظیفه ومسوولیت نماید ،عنقریب خواهیم توانست در زمینه های مختلف با عنایت به زیر ساختها وموقعیت مناسب جغرافیایی وتاریخی که داریم ،پیشرفت های زاید الوصفی را حاصل نماییم. بطور قطع ویقین وزوان از یک دور نمای خوبی برای توسعه حداقل در بخش هایی از جمله :گردشگری ، فرهنگی ،تفریحی وسایر برخوردار است که هیچگاه زایل نشدنی نخواهند بود. خوشبختانه ، اخیرا ، تعدادی از افراد خیر وسرمایه گذار با مراجعه وارایه طرح هایی ، آمادگی خود در زمینه های فوق جهت سرمایه گذاری اعلام داشته که امید مندیم با همکاری دستگاههای ذی مدخل این مهم مخقق یافته وزمینه های پیشرفت وآبادانی هر چه بیشتر شهر وزوان فراهم گردد.ناگفته نماند ، مشکلات فرا وانی نیز فرا راه انجام امور قرار دارد که نباید از آنها رنجید ومایوس گردید بلکه باید با نگاهی امیدوارانه وعلاقه مندانه وتشویق یگدیگر ونیز ایجاد فضایی دوستانه به آینده روشن شهر نگریست. ادامه دارد.

حسین سمیع.

۰ لایک کنید!

بازدیدها: ۷۳

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.