عشق را جاری باید کرد

دردها را عیان باید کرد

علفهای هرز را نابود باید کرد

دشت و صحرا را آباد باید کرد

ستون استوار را تقویت باید کرد

استخوانهای پوک را التیام باید کرد

صدای دوست را یاری باید کرد

صدای بیگانه را خفه باید کرد

صدای مظلوم را بلند باید کرد

صدای ظالم را خفه باید کرد

صدای خفته را بیدار باید کرد

نفس های تازه را جاری باید کرد

نفس های خسته را رها باید کرد

رنج ها را در آب شستشو باید کرد

دستان بینوا را با نوا باید کرد

دستان چپاولگر را قطع باید کرد

آلام و دردها را دور باید کرد

سروهای سوخته راقامتی باید کرد

دستان پینه بسته را نوازش باید کرد

دستان ریا کار را قطع باید کرد

آب را در جوی روان باید کرد

زباله ها را از جوی پاک باید کرد

سردی هوا را تحمل باید کرد

بخاری ها را روشن باید کرد

دستان بی ریا را بالا باید کرد

دستان دراز را قطع باید کرد

چشمان خسته را خواب باید کرد

چشمان بی حیا را کور باید کرد

اشگ های رنجور را پاک باید کرد

اشگ های شوق را سرازیر باید کرد

کویر را سبز باید کرد

نابینا را بینا باید کرد

دستان را از خون پاک باید کرد

لاله های سرخ را زیر و زبر باید کرد

صبح گاهان را با خنده شروع باید کرد

زمزمه ها را هماهنگ باید کرد

عالم را نزدیکی باید کرد

نادان را دوری باید کرد

دوست را یاری باید کرد

دشمن را خواری باید کرد

سخن را کوتاه باید کرد

کاری کارستان باید کرد

عشق را جاری باید کرد

سوم آبان ماه ۹۶ دوراهی قلهک

محمد علی بخشنده

 

۳ امتیاز بدید!

بازدیدها: ۴۶

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.