دسته: پست دضا مصنوعی

شهردارو اعضاشورای  اسلامی ،میزبان اقای مصنوعی،رئیس پست شهرفولادشهر

شهردارو اعضاشورای اسلامی ،میزبان اقای مصنوعی،رئیس پست شهرفولادشهر

شهردارو اعضاشورای  اسلامی ،میزبان اقای مصنوعی،رئیس پست شهرفولادشهر شهردارفولادشهرواعضاشورای شهرفولادشهر،میزبان اقای مصنوعی،ایجادشهرالکترونیک ارایه خدمات نوین پستی،بخصوص توزیع عوارض شهری،وصول عوارض خودروودیگرخدمات نوین پستی.طی چندروزاتی تفاهمنامه...

انتصاب آقای رضا مصنوعی به ریاست پست فولادشهر

انتصاب آقای رضا مصنوعی به ریاست پست فولادشهر

طی حکمی آقای رضا مصنوعی عضو محترم شورای چهارم شهر وزوان به ریاست پست فولادشهر منصوب گردید. صبح وزوان انتصاب شایسته آقای رضا مصنوعی را...

شهرداری وزوان با چه وضعیتی تحویل شورای پنجم گردید

شهرداری وزوان با چه وضعیتی تحویل شورای پنجم گردید

“محمد علی بخشنده””گزارش زیر توسط آقای رضا مصنوعی عضو محترم شورای چهارم شهر وزوان  ارسال و خواسته شده که جهت تنویر افکار عمومی در این...

تقدیر و تشکر از برندگان اولین دوره مسابقات قرآنی مدارس شهر وزوان

به گزارش سخنگوی شورای شهر وزوان ،اولین دوره مراسم تقدیروتشکرازبرندگان مسابقات قرانی کلیه مدارس شهروزوان به میزبانی اداره اموزش وپرورش منطقه میمه درسالن فرهنگی شهیدمطهری...

حضور سروان مجید صادقی در جلسه شورای اسلامی شهر وزوان

حضورفرماندهی انتظامی بخش میمه،جناب سروان مجیدصادقی درجلسه شورای اسلامی شهروزوان. به گزارش سخنگوی شورای شهر وزوان ،به دعوت ریاست محترم شورای اسلامی شهروزوان جناب سروان...