دسته: اندر حکایت ها

کاربر محترم رضا؛ با چنین برهان که باشد در جهان

کاربر محترم رضا؛ با چنین برهان که باشد در جهان

عیسی مریم به کوهی می‌گریخت شیرگویی خون او می‌خواست ریخت آن یکی در پی دوید و گفت خیر در پیت کس نیست چه گریزی چو...

ماجرای هاشمی و رسانه ملی: چرا علیه صدا و سیما شعار می دادند؟

ماجرای هاشمی و رسانه ملی: چرا علیه صدا و سیما شعار می دادند؟

  مدیران صدا و سیما بدانند که دوران تک رسانه ای بودن گذشته و در عصر انفجار اطلاعات و ماهواره و اینترنت و شبکه های...

شَبَث بن رِبعی:

شَبَث بن رِبعی:

شَبَث بن رِبعی: شبث بن ربعی از جمله افرادی بود که نه تنها منکر حقانیت امام حسین (ع) شد بلکه به دشمنی با امام پرداخت...

سیزده بدری که با کالجوش  ۴۴ ساله شد

سیزده بدری که با کالجوش ۴۴ ساله شد

سیزدهمین روز سال ۱۳۵۱  به اتفاق شهید محمد علی رسولی ،رضا گله بان ،عربعلی گله بان(صمدیفر) ،حسنعلی خانعلی و جمعی دیگر از دوستان آن زمانها...

دﻭ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ

دﻭ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘایشان ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﻼ ﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﻔﺮﯼ...