دسته: تصاویر دیدنی

تصاویر روز نیمه شعبان سال ۱۳۹۵ بردروازه ای ها

از چپ به راست حسین زلفیان،محمد بخشنده،مرتضی جمشیدیان،محمد فردی،رضا گله بان،محمد حسین نقیان،حسن محقق و حسن بخشنده،ایستاده حسن گله بان و اکبر فردی از چپ...

تصاویر دیدنی

تصاویر دیدنی

\ جاده دیزین شمشک به لواسان اسفند ماه ۹۴ شهر پاک و تمیز تهران در تعطیلات نوروز ۱۳۹۵ همان جا دریای خروشان خزر در یکم...

شناسایی افراد در تصاویر قدیمی ۵

شناسایی افراد در تصاویر قدیمی ۵

“بخشنده”” اگر چه به صورت ناخواسته خبطی صورت گرفته و تصویرارسالی توسط جناب آقای ناصر رادنژاد ،دوست خوب و امانت دار با وفا با تاخیر...

جاده لواسان به دیزین و شمشک ،۲۲بهمن ماه ۹۴

جاده لواسان به دیزین و شمشک ،۲۲بهمن ماه ۹۴

                        بازدیدها: ۷۹

راهپیمایی ۲۲ بهمن شهر وزوان به روایت تصویر

راهپیمایی ۲۲ بهمن شهر وزوان به روایت تصویر

                                بازدیدها: ۲۰۴

سفری به مشهد مقدس به روایت تصویر

“بخشنده”” در تاریخ اول دی ماه ۹۴ به اتفاق همکاران جهت بازدید از خطوط تولید سایت ایران خودرو خراسان رضوی سفری به مشهد مقدس و...

تصویر هنر های دستی رضا گویا

تصویر هنر های دستی رضا گویا

          بازدیدها: ۱۸۰